Jeugd- en gezinsprofessionals

Algemeen
Afwegingskader norm verantwoorde werktoedeling
Handreiking beroepsregistratie en herregistratie Wat vraagt het van jou?
Competentieprofiel hbo-professionals in jeugdhulp en jeugdbescherming
Beroepscode voor professionals in sociaal werk
Registratiecriteria jeugd- en gezinsprofessionals

Registratie jeugd- en gezinsprofessionals
Kan ik mij registreren met mijn diploma?
Werkgeversverklaring registratie jeugd- en gezinsprofessionals
Eigen verklaring registratie jeugd- en gezinsprofessionals

Praktijkprogramma (inwerkprogramma)
Voorwaarden praktijkprogramma hbo-opgeleide jeugd- en gezinsprofessionals 
Leerverslag praktijkprogramma hbo-opgeleide jeugd- en gezinsprofessionals
Voorwaarden praktijkprogramma wo-ers op een hbo-functie
Leerverslag praktijkprogramma wo-ers op een hbo-functie
Ingevuld voorbeeld praktijkprogramma

Herregistratie jeugd- en gezinsprofessionals
Overzicht activiteiten informeel leren
Reflectievormen jeugd- en gezinsprofessionals
Reflectieformat
Werkgeversverklaring herregistratie

Training Professionele standaarden (beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht)
Voorwaarden training professionele standaarden en beroepsethiek
Training professionele standaarden jeugd- en gezinsprofessionals (BPSW)
Basistraining beroepscode, beroepsethiek en tuchtrecht (HAKA)
Verdiepingstraining beroepsethiek (HAKA)
Training Beroepscode werken met richtlijnen en tuchtrecht. (Combinatie Jeugdzorg)
Beroepscode, Richtlijnen en Tuchtrecht (Samen Veilig Midden-Nederland)
Beroepscode en Tuchtrecht (VanMontfoort)
Beroepscode, tuchtrecht en richtlijnen voor de jeugdzorg (Sterk Huis)
Basis- en verdiepingstraining beroepscode en tuchtrecht (Timm consultancy)
Training beroepsstandaarden voor jeugd- en gezinsprofessionals (MEEK2)
Basistraining professionele standaarden en beroepsethiek (Jeugdprofessionals Nederland)
Verdiepingstraining professionele standaarden en beroepsethiek (Jeugdprofessionals Nederland)
Basis- en verdiepingstraining beroepscode, beroepsethiek en tuchtrecht (Training & Coaching 0-100)

Handleidingen
Handleiding voor invoeren reflectie
Handleiding voor invoeren reflectie na kamerwissel
Handleiding voor invoeren werkervaring
Handleiding voor invoeren werkervaring met eigen verklaring (zelfstandige)
Handleiding voor invoeren deskundigheidsbevordering formeel en informeel leren
Handleiding voor invoeren evc-of hbo eis
Handleiding herregistratie indienen
Handleiding uitstel aanvragen

Jeugdzorgwerkers

Algemeen
Beroepscode voor professionals in sociaal werk
Registratiecriteria jeugdzorgwerkers
Branchestandaarden Jeugdzorgwerker (FCB)
Kenniscentrum EVC
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Vrije ruimte
Activiteiten in de vrije ruimte
Verklaring inzake herregistratie vrije ruimte
Verklaring stagebegeleiding

Werkervaring
Eigen verklaring werkervaring jeugdzorgwerker
Werkgeversverklaring jeugdzorgwerker

Training Professionele standaarden (beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht)
Voorwaarden training beroepsethiek
Training professionele standaarden jeugd- en gezinsprofessionals (BPSW)
Basistraining beroepscode, beroepsethiek en tuchtrecht (HAKA)
Verdiepingstraining beroepsethiek (HAKA)
Training Beroepscode werken met richtlijnen en tuchtrecht. (Combinatie Jeugdzorg)
Beroepscode, Richtlijnen en Tuchtrecht (Samen Veilig Midden-Nederland)
Beroepscode en Tuchtrecht (VanMontfoort)
Beroepscode, tuchtrecht en richtlijnen voor de jeugdzorg (Sterk Huis)
Basis- en verdiepingstraining beroepscode en tuchtrecht (Timm consultancy)
Basistraining beroepscode en tuchtrecht (Jeugdprofessionals Nederland)
Verdiepingstraining beroepscode en tuchtrecht (Jeugdprofessionals Nederland)
Training beroepsstandaarden voor jeugd- en gezinsprofessionals (MEEK2)

Reflectie jeugdzorgwerker na 1 december 2015 (nieuw)
Reflectievoorwaarden
Toelichting reflectievoorwaarden (na 1 december 2015)
Eisen aan het leerverslag 
Artikel Een etiquette voor het maatschappelijk werk (Geert van der Laan, 1991)
Format voor de verklaring samenvatting van het leerverslag reflectie

Onderstaande verklaringen zijn te downloaden in Mijn SKJ :

 • Supervisieverklaring
 • Intervisieverklaring

Reflectie jeugdzorgwerker voor 1 december 2015 (oud)
Reflectievoorwaarden (voor 1 december 2015)
Supervisieverklaring jeugdzorgwerker SKJ (voor 1 december 2015)
Intervisieverklaring jeugdzorgwerker SKJ (voor 1 december 2015)
Verklaring werkbegeleiding

Handleidingen
Handleiding invoeren intervisie
Handleiding invoeren supervisie
Handleiding invoeren activiteiten in opleidingstraject en vrije ruimte
Handleiding invoeren werkbegeleiding
Handleiding voor invoeren evc-of hbo eis
Handleiding herregistratie indienen
Handleiding uitstel aanvragen

Pedagogen

Algemeen
Beroepscode NVO
Registratiecriteria (ortho)pedagogen
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
Leidraad taakgebieden
NVO Registratiereglement
Supervisiebrochure NVO

Registratie master-orthopedagoog
Verklaring vooropleiding master-orthopedagoog
Werkgeversverklaring registratie master-orthopedagoog en -master-psycholoog SKJ
Eigen verklaring werkervaring master-orthopedagoog SKJ
Aanvraagformulier voor registratie master-psycholoog of -orthopedagoog op basis van de hardheidsclausule

Herregistratie master-orthopedagoog
Algemene definities reflectie
Richtlijnen intervisie masters
Handreiking werkbegeleiding masters
Formulier A Verklaring plan werkbegeleiding masters
Formulier B Verklaring werkbegeleiding masters
Verklaring compensatie NVO Basisaantekening diagnostiek
Overzicht activiteiten overige deskundigheidsbevordering vrije ruimte
Voor geaccrediteerd scholingsaanbod zie scholingsagenda

Onderstaande verklaringen zijn te downloaden in Mijn SKJ :

 • Intervisieverklaring masters
 • Supervisieverklaring masters
 • Werkgeversverklaring en eigen verklaring werkervaring herregistratie

Opleidingstraject tot postmaster-orthopedagoog
Richtlijn voor het integraal reflectieverslag opleidingstraject twr
Richtlijn casusbeschrijving opleidingstraject twr

(Her)registratie postmaster-orthopedagoog
Werkgeversverklaring (her)registratie postmaster-orthopedagoog en kinder- & jeugdpsycholoog SKJ
Intervisie voorwaarden postmasters
Overige activiteiten-bewijsvoering en puntenberekening

Onderstaande verklaringen zijn te downloaden in Mijn SKJ :

 • Werkgeversverklaring en eigen verklaring werkervaring herregistratie postmaster-orthopedagoog
 • Intervisieverklaring

Registratie master-pedagoog
Verklaring vooropleiding master-pedagoog
Werkgeversverklaring voor registratie master-pedagoog SKJ
Eigen verklaring registratie master-pedagoog SKJ

Herregistratie master-pedagoog
Werkgeversverklaring herregistratie master-pedagoog SKJ
Eigen verklaring werkervaring herregistratie master-pedagoog SKJ
Overige activiteiten – bewijsvoering en puntenberekening master-pedagogen (vrije ruimte)

Handleidingen
Handleiding invoeren reflectie
Handleiding invoeren werkbegeleiding
Handleiding invoeren scholing en overige deskundigheidsbevordering
Handleiding uitstel aanvragen
Handleiding invoeren werkervaring

Psychologen

Algemeen
Registratiecriteria Psychologen
Beroepscode psychologen
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
Leidraad taakgebieden

Registratie master-psycholoog
Verklaring vooropleiding master-psycholoog SKJ
Werkgeversverklaring registratie master-orthopedagoog en -master-psycholoog SKJ
Eigen verklaring werkervaring registratie master-psycholoog SKJ
Aanvraagformulier voor registratie master-psycholoog op basis van hardheidsclausule

Herregistratie master-psycholoog
Algemene definities reflectie
Richtlijnen intervisie masters
Handreiking werkbegeleiding
Formulier A Verklaring plan werkbegeleiding
Formulier B Verklaring werkbegeleiding
Verklaring compensatie BAPD
Richtlijnen casusverslagen BAPD van het NIP- te gebruiken bij compensatie voor ontbreken BAPD
Overzicht activiteiten overige deskundigheidsbevordering vrije ruimte
Voor geaccrediteerd scholingsaanbod zie scholingsagenda

Onderstaande verklaringen zijn te downloaden in Mijn SKJ :

 • Werkgeversverklaring en eigen verklaring werkervaring herregistratie masters
 • Intervisieverklaring masters
 • Supervisieverklaring masters

Opleidingstraject tot kinder- en jeugdpsycholoog (twr)
Richtlijnen casusverslagen voor opleidingstraject K&J-psycholoog SKJ (twr)
Beoordelingsformulier diagnostiekcasus voor opleidingstraject K&J-psycholoog SKJ (twr)
Beoordelingsformulier begeleidings-behandelcasus voor opleidingstraject K&J-psycholoog SKJ (twr)

(Her)registratie kinder- en jeugdpsycholoog
Werkgeversverklaring (her)registratie postmaster-orthopedagoog en kinder- & jeugdpsycholoog SKJ
Intervisie voorwaarden postmasters
Overige activiteiten-bewijsvoering en puntenberekening

Onderstaande verklaringen zijn te downloaden in Mijn SKJ :

 • Werkgeversverklaring en eigen verklaring werkervaring herregistratie kinder- en jeugdpsycholoog
 • Intervisieverklaring 

Handleidingen
Handleiding invoeren reflectie
Handleiding invoeren werkbegeleiding
Handleiding invoeren scholing en overige deskundigheidsbevordering
Handleiding uitstel aanvragen
Handleiding invoeren werkervaring