Informatie voor ouders/verzorgers

Alle jeugdprofessionals moeten voldoen aan gedrags- en beroepsregels. Want als een jeugdprofessional bij je kind betrokken is, moet je erop kunnen vertrouwen dat de dienstverlening voldoet aan de eisen.

Heb je hulp nodig?

Hulp en zorg aan kinderen, jongeren en hun ouders wordt geregeld door de gemeente. Hoe dat werkt wordt uitgelegd in de interactieve Cliëntroutes Jeugdhulp.

Lees hier meer over hulp bij het indienen van een klacht over een jeugdprofessional

 

Ben je ontevreden over de hulp?

Als kind, jongere, ouder of verzorger wil je goede hulp krijgen. Ben je niet tevreden over de hulp? De informatiefolder over bezwaar-, klacht- en tuchtprocedures vertelt je wat je dan kunt doen.

 

Ik heb een tuchtklacht

Ben je ontevreden over het functioneren van een jeugdprofessional? Vind je dat hij of zij zich niet aan de beroepscode of andere regels houdt, die voor hem of haar gelden? Dan kun je een tuchtklacht indienen.

Een tuchtklacht indienen