Herregistratie voor jeugdzorgwerkers

Hier vind je welke eisen gelden voor herregistratie als je geregistreerd bent als jeugdzorgwerker. De herregistratievoorwaarden verschillen, afhankelijk van wat voor opleiding je hebt en of het je eerste herregistratie is of niet. Wanneer je inlogt in Mijn SKJ, zie je onder kopje Herregistratie waar je aan dient te voldoen. Onder de verschillende categorieën staan de ingediende en toegekende punten. Ook vind je onder Overzicht wanneer je uiterlijk aan deze voorwaarden moet voldoen. Let op: alleen binnen je herregistratieperiode afgeronde activiteiten kunnen meetellen.

Bij Links & Downloads vind je de benodigde formulieren voor je herregistratie.

Nieuwe kamer Jeugd- en gezinsprofessionals

Vanaf 1 januari 2018 is de nieuwe kamer Jeugd- en gezinsprofessionals open. Als jeugdzorgwerker kun je vanaf die datum overstappen naar de nieuwe kamer. Het overstapmoment bepaal je zelf. Er zijn 2 mogelijkheden:

 • Je rondt je herregistratie af volgens de eisen van de kamer Jeugdzorgwerkers. Na herregistratie ben je vanzelf geregistreerd in de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals.
 • Je stapt eerder over. Alle goedgekeurde activiteiten worden meegenomen naar je nieuwe dossier. Na overstappen gelden voor jou de eisen voor de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals.

De factsheet Overgangsregeling herregistratie jeugdzorgwerkers vertelt je er meer over.

Herregistratie-eisen

Heb je…

 • een hsao-diploma met uitstroomprofiel jeugdzorgwerker, óf
 • een branchecertificaat jeugdzorgwerker, minimaal ‘gevorderd professional’?

Dan gelden voor jouw eerste herregistratie de volgende eisen:

 • 60 punten scholing/opleiding/training
 • 50 punten reflectie
 • 50 punten vrije ruimte
 • Op het moment van herregistratie werk je minimaal 16 uur per week in een hbo-functie in de jeugdhulp of jeugdbescherming. Dit betreft een uitvoerende functie waarin sprake is van directe zorgverlening aan jeugdigen.
 • In de looptijd van de herregistratie heb je minimaal 2 jaar werkervaring in een hbo-functie in de jeugdhulp of jeugdbescherming van gemiddeld 16 uur per week. Dit toon je aan met een werkgeversverklaring of een eigen verklaring werkervaring
 • Werk je zelfstandig? Dan vragen we daarnaast een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 maanden

Heb je…

 • een hsao-diploma zonder uitstroomprofiel jeugdzorgwerker (behaald voor 1 januari 2018), óf
 • een wo-masterdiploma psychologie of (ortho)pedagogiek, óf
 • een hbo-diploma (anders dan hsao) of een wo-diploma én geregistreerd via BAMw/Registerplein in de periode 1 januari tot 1 april 2014

Dan gelden voor jouw eerste herregistratie de volgende eisen:

 • 60 punten scholing/opleiding/training
 • Een geaccrediteerde introductie- en verdiepingstraining Beroepsethiek
 • 50 punten reflectie
 • 50 punten vrije ruimte
 • Op het moment van herregistratie werk je minimaal 16 uur per week in een hbo-functie in de jeugdhulp of jeugdbescherming. Dit betreft een uitvoerende functie waarin sprake is van directe zorgverlening aan jeugdigen.
 • In de looptijd van de herregistratie heb je minimaal 2 jaar werkervaring in een hbo-functie in de jeugdhulp of jeugdbescherming van gemiddeld 16 uur per week. Dit toon je aan met een werkgeversverklaring of een eigen verklaring werkervaring
 • Werk je zelfstandig? Dan vragen we daarnaast een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 maanden

Heb je…

 • een mbo-diploma of lager, óf
 • een hbo-diploma (anders dan hsao) (via hardheidsclausule na 1-1-2015), óf
 • een wo-diploma (anders dan psychologie of (ortho)pedagogiek) (via hardheidsclausule na 1-1-2015)

Dan gelden voor jouw herregistratie de volgende eisen:

 • Hsao-diploma met uitstroomprofiel jeugdzorgwerker, óf
 • Hsao-diploma zonder uitstroomprofiel jeugdzorgwerker, behaald voor 1 januari 2018, plus een geaccrediteerde introductie- en verdiepingstraining Beroepsethiek, óf
 • Branchecertificaat jeugdzorgwerker minimaal Gevorderd professional (bewezen door middel van evc) , óf
 • Vakbekwaamheidsbewijs ‘vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional’ (bewezen door middel van evc)

En:

 • 50 punten reflectie
 • Op het moment van herregistratie werk je minimaal 16 uur per week in een hbo-functie in de jeugdhulp of jeugdbescherming. Dit betreft een uitvoerende functie waarin sprake is van directe zorgverlening aan jeugdigen.
 • In de looptijd van de herregistratie heb je minimaal 2 jaar werkervaring in een hbo-functie in de jeugdhulp of jeugdbescherming van gemiddeld 16 uur per week. Dit toon je aan met een werkgeversverklaring of een eigen verklaring werkervaring
 • Werk je zelfstandig? Dan vragen we daarnaast een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 maanden

Kijk voor hulp bij het invoeren in Mijn SKJ bij Handleidingen.

Toelichting op de herregistratie-eisen

Alle activiteiten moeten gevolgd of gedaan zijn binnen je herregistratietermijn. Voor scholing geldt dat alleen scholing die is afgerond na je registratiedatum kan meetellen.

Opleiding

Je moet minimaal 60 punten halen door opleidingen en scholing te volgen van geaccrediteerde opleidingsaanbieders. Bekijk in de scholingsagenda de geaccrediteerde opleidingen, met het aantal punten. Je mag door NIP/NVO geaccrediteerde scholing ook opvoeren.

Erkenning Verworven Competenties (evc)

Voor meer informatie over evc-trajecten voor jeugdzorgwerkers, lees ‘Hoe ziet de evc-procedure voor jeugdzorgwerkers eruit?

Reflectie

Je moet minimaal 50 punten halen door supervisie van een LVSC-geregistreerde supervisor (géén coach) of intervisie te volgen.

Jeugdzorgwerkers die op of ná 1 december 2015 bij SKJ geregistreerd zijn, kunnen alleen gebruik maken van de nieuwe reflectievoorwaarden. Hierbij zijn leerverslagen een verplicht onderdeel. Hierbij moet je minimaal 50 punten halen door supervisie van een NVRG- of LVSC-geregistreerde supervisor (géén coach), begeleide en/of intercollegiale intervisie te volgen. Bij supervisie voer je tenminste 1x per traject een leerverslag in en bij intervisie is dit eens per jaar dat je intervisie volgt. Aan de leerverslagen worden geen punten toegekend. Een leerverslag is een rapportage/samenvatting van je eigen leertraject. Het is niet nodig om daarin zeer persoonlijke informatie te delen. Ook hoeft er geen handtekening van je leidinggevende op het leerverslag te staan.

Alle jeugdzorgwerkers die vóór 1 december 2015 bij SKJ geregistreerd zijn, kunnen kiezen voor of de oude reflectievoorwaarden of voor de nieuwe reflectievoorwaarden. Onder de oude reflectievoorwaarden hoef je geen leerverslagen in te dienen.

Overgangsregeling reflectie

 • De oude regeling is van toepassing op iedereen die op 1 december 2015 al geregistreerd was en onder de oude regeling wil blijven vallen.
 • De nieuwe regeling is van toepassing op iedereen die op 1 december 2015 al geregistreerd was, maar liever onder de nieuwe regeling wil vallen. De reflectie moet dan wel gestart zijn na 1 december 2015.
 • De nieuwe regeling is van toepassing op professionals die zich hebben geregistreerd na 1 december 2015 en nog niet zijn overgestapt naar de kamer jeugd- en gezinsprofessionals.

Het advies is om de nieuwe reflectievoorwaarden te hanteren. Ligt je registratiedatum vóór 1 december 2015 dan kun je dus ook nog de oude reflectievoorwaarden gebruiken. Kies je hiervoor, dan moet de reflectie ook exact aan deze oude voorwaarden voldoen.

Ondersteuning bij reflectie
BPSW heeft een groot aanbod op het gebied van intervisie en supervisie. Lees meer op de website van BPSW.

Meer informatie over reflectie bij links en downloads

Verplichte training beroepsethiek

Let goed op de voorwaarden voordat je een training beroepsethiek gaat volgen. Deze training bestaat uit 2 delen waar minimaal 1 week tussen moet zitten. Ook dien je hierbij fysiek aanwezig zijn. Een E-learning kan dus als voorbereiding dienen, maar is niet genoeg om aan de herregistratie-eis te voldoen.

Deze trainingen zijn onder andere te volgen bij onderstaande organisaties, maar je kunt ook terecht in de scholingsagenda van SKJ voor een geaccrediteerde training beroepsethiek.

 • Introductietraining beroepscode, tuchtrecht (BPSW)
 • Verdiepingstraining beroepscode, tuchtrecht (BPSW)
 • Basistraining beroepscode, beroepsethiek en tuchtrecht (HAKA)
 • Verdiepingscursus beroepsethiek (HAKA)
 • Weet waar je staat: Beroepsethiek (beroepscode en tuchtrecht) (Care @ Able)
 • Training beroepscode, werken met richtlijnen en tuchtrecht (Combinatie Jeugdzorg)
 • Beroepscode, Richtlijnen en Tuchtrecht (Samen Veilig Midden-Nederland)
 • Beroepscode en Tuchtrecht (VanMontfoort)
 • Beroepscode, tuchtrecht en richtlijnen voor de jeugdzorg (Sterk Huis)
 • Basis- en verdiepingstraining beroepscode en tuchtrecht (Timm consultancy)
 • Basistraining beroepscode en tuchtrecht (Jeugdprofessionals Nederland
 • Verdiepingstraining beroepscode en tuchtrecht (Jeugdprofessionals Nederland)
Meer informatie over beroepsethiek bij links en downloads

Vrije ruimte

Je moet minimaal 50 punten halen met verschillende activiteiten om je vakmanschap verder te verdiepen. Bijvoorbeeld het publiceren van een artikel, het geven van een presentatie over je vak, het deelnemen aan een bestuur of lesgeven. Sinds 1 april 2016 gelden er nieuwe voorwaarden voor de vrije ruimte.

Meer informatie over vrije ruimte bij links en downloads

Houd je dossier bij

Als je een activiteit hebt ondernomen waar je accreditatiepunten voor kunt krijgen, voer die dan direct in in je online dossier. Het Kwaliteitsregister Jeugd kent hieraan het juiste aantal punten toe. Log in op Mijn SKJ voor het invoeren van nieuwe activiteiten. Ook kun je hier zien hoeveel punten je al hebt ingediend, en welke activiteiten zijn goedgekeurd of afgekeurd.

VOG

Je VOG mag nooit ouder zijn dan 5 jaar en 3 maanden. Heb je geen VOG of is je VOG ouder dan 5 jaar en 3 maanden, dan moet je een nieuwe aanvragen. Zie hier meer informatie over hoe je dat kunt doen. Als je bent ingelogd, kun je bij Mijn VOG’s controleren hoe lang je VOG nog geldig is.

Beoordeling activiteiten

Het indienen van een verzoek tot herregistratie is mogelijk als er voldoende punten zijn ingediend in Mijn SKJ. Naast het beoordelen van herregistratieaanvragen zijn we ook druk bezig met het beoordelen van losse activiteiten. We begrijpen dat je tijdens je herregistratieperiode al wil weten of je op het juiste pad bent en we doen natuurlijk ons uiterste best de losse activiteiten zo snel mogelijk voor jou te beoordelen. Op dit moment hebben we ruim 20.000 ingediende activiteiten die beoordeeld moeten worden. We vragen hiervoor je begrip en geduld.

Beoordeling van je herregistratieaanvraag

Belangrijk bericht over de beoordeling van je herregistratie

Een half jaar voor het verlopen van de herregistratieperiode krijg je bericht. Heb je voldoende punten ingediend? Dan verschijnt er in Mijn SKJ een knop waarmee je je herregistratie kunt indienen. Om je herregistratie in te dienen, hoeven de activiteiten niet te zijn beoordeeld.

Kun je niet aan de herregistratie-eisen voldoen? Laat dat ons dan tijdig weten.

Kijk bij ‘Handleidingen’ hoe je de activiteiten kunt toevoegen.

Verlenging van je herregistratieperiode

Voor zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en/of ziekteverlof kun je verlenging van je herregistratieperiode aanvragen. Ook als je andere zwaarwegende redenen hebt waarom je je herregistratie niet tijdig af kunt ronden, kun je een verlengingsaanvraag doen. Hiervoor kun je inloggen in Mijn SKJ > Overige > Registratie verlengen > Nieuwe aanvraag plaatsen. Je kunt er ook voor kiezen dit via een e-mail aan te vragen. Gebruik hiervoor het volgende formulier Aanvraagformulier verlenging herregistratieperiode en stuur dit naar uitstel@skjeugd.nl.

Onvoldoende werkervaring

Ben je (tijdelijk) niet werkzaam als jeugd- en gezinsprofessional, bijvoorbeeld omdat je een management- of beleidsfunctie hebt (gehad) of omdat je werkloos bent (geweest), dan kun je wellicht niet voldoen aan de werkervaringseis die nodig is bij herregistratie. Heb je wel 60 uur geaccrediteerde scholing (voor het opleidingstraject) gevolgd, dan is het mogelijk een aanvullend programma te volgen om toch te kunnen herregistreren. Meer informatie: Aanvullend programma als compensatie voor onvoldoende werkervaring.

Verlopen registratie

Vanaf het moment dat je geregistreerd bent, heb je vijf jaar de tijd om aan je herregistratievoorwaarden te voldoen. Als je niet uiterlijk de laatste dag van je herregistratieperiode je gehele herregistratiedossier hebt ingediend, heb je automatisch een verlopen registratie vanaf de dag na je herregistratiedatum. Is je registratie verlopen, dan ben je niet meer geregistreerd, val je niet meer onder het tuchtrecht en ben je niet meer te vinden in het openbaar register. Ook mag je volgens het Kwaliteitskader Jeugd geen taken meer uitvoeren waarvoor een geregistreerde professional ingezet moet worden. Dit dien je dan ook door te geven aan je werkgever. In je dossier, en ook in dat van de werkgever, is dit zichtbaar onder de noemer ‘Registratie verlopen’ of ‘Verlopen registratie’.

Wat nu?

 1. Is je registratie verlopen en hoef je niet meer geregistreerd te zijn? Schrijf je uit! Zo voorkom je onnodige kosten voor je registratie. Je kan je uitschrijven door een mail naar onze administratie te sturen.
 2. Is je registratie verlopen, voldoe je aan alle herregistratievoorwaarden en heb je voldoende punten ingediend? Dien dan alsnog z.s.m. je dossier in via Mijn SKJ door de knop Herregistratie direct indienen aan te klikken. Binnen 3 maanden wordt jouw dossier beoordeeld. Zodra je je dossier hebt ingediend, vervalt je status Registratie verlopen en verandert naar Geregistreerd.
 3. Is je registratie verlopen en voldoe je niet aan de herregistratievoorwaarden? Neem dan contact op met de registratiecommissie. Misschien heb je recht op verlenging van je registratieperiode. Hierbij kijken we ook of en hoe je alsnog aan de voorwaarden kan voldoen. Deze beslissingen zijn maatwerk en kunnen per dossier en situatie verschillen. Lukt dit niet binnen de gestelde termijn, dan zal je alsnog uitgeschreven worden door SKJ. Volgens het registratiereglement heeft SKJ het recht om een professional de dag na het verlopen van een registratie uit te schrijven.

Registratiereglement

Meer informatie over de herregistratievoorwaarden vind je in het Registratiereglement jeugdzorgwerkers, hoofdstuk 5 artikel 5.1 t/m 5.4.

FAQ

Krijg je punten als je lid bent van een beroepsvereniging?

Dat is afhankelijk van in welke kamer je geregistreerd bent.

Jeugdzorgwerkers:
Voor het lidmaatschap van één van de volgende relevante beroepsverenigingen kun je per jaar 5 punten toegekend krijgen (en maximaal 10 punten) in de categorie Vrije ruimte: NIP, NVO, BPSW,BOKA, IBvA, LVPW of NVRG.

Jeugd- en gezinsprofessionals:
Voor het lidmaatschap van een relevante beroepsvereniging kan je per jaar 1 punt toegekend krijgen (en totaal maximaal 5 punten) in de categorie Informeel leren. Hier vind je een overzicht van relevante beroepsverenigingen voor jeugdprofessionals.

Pedagogen/psychologen:
Voor het lidmaatschap van een beroepsvereniging ontvang je als pedagoog of psycholoog géén punten voor je herregistratie.

Mijn registratie is verlopen, wat moet ik doen?

Dat is afhankelijk van je situatie en in welke kamer je zit. Meer informatie lees je bij ‘verlopen registratie’ voor:

Ik ben langere tijd ziek geweest, wat nu?

Klik hier voor meer informatie voor:

Ben je bezig met het opleidingstraject tot postmaster via de tijdelijke wegingsregeling (twr), en zie je aankomen dat jouw registratietermijn benoemd in je studieadvies niet gaat halen, dan kun je een gemotiveerd verzoek indienen bij de beoordelingscommissie tot verlenging van de registratietermijn. Hierbij dien je ook een plan in te dienen waarin je beschrijft hoe je wel z.s.m. aan de eisen kunt gaan voldoen. Dit wordt dan beoordeeld door de commissie. Indien je uitstel aanvraagt voor langer dan een half jaar, dien je een doktersverklaring mee te sturen. Je kan jouw verzoek sturen aan: professionaliseringjeugdzorg@nvo.nl / registratiejeugdzorg@psynip.nl.

Wanneer wordt mijn herregistratie beoordeeld?

Officieel hebben wij 3 maanden om je herregistratie-aanvraag te beoordelen. Als je je herregistratie-aanvraag op tijd hebt ingediend (dat wil zeggen: minimaal 1 dag voordat je registratie verloopt), blijf je geregistreerd tot wij jouw dossier hebben beoordeeld. Ook als we om een aanvulling vragen, blijf je geregistreerd.

Je registratie verloopt dus niet zolang wij jouw dossier nog in behandeling hebben, op voorwaarde dat je je herregistratie-aanvraag op tijd hebt ingediend.

Hoe ziet de evc-procedure eruit?

Evc-procedure hbo jeugd- en gezinsprofessional

In de evc-procedure voor jeugd- en gezinsprofessionals wordt getoetst in hoeverre je over de competenties beschikt die nodig zijn om werk te doen dat de inzet van een geregistreerd professional vraagt. Deze evc-standaard is ontwikkeld op basis van het beroepscompetentieprofiel jeugd- en gezinsprofessionals. Na afloop van je evc-traject ontvang je een ervaringscertificaat waarin beschreven staat hoe jij je als professional verhoudt tot de evc-standaard. Als je aan de competentie-eisen hebt voldaan, wordt je ervaringscertificaat omgezet naar een officieel document: het vakbekwaamheidsbewijs ‘vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional’. Met dit bewijs kun je je (her)registreren in de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals. Ben je al geregistreerd als jeugd- en gezinsprofessional, en moet je een evc-procedure volgen in je herregistratieperiode? Dan heb je tot je eerste herregistratiedatum de tijd om je evc-traject met succes af te ronden.
Kijk voor meer informatie bij het evc-loket

Evc-procedure jeugdzorgwerker

In een evc-procedure worden eerder verworven competenties van een professional in kaart gebracht en ‘getoetst’. In de evc-procedure voor jeugdzorgwerkers wordt getoetst op de competenties die in het beroepsprofiel van de jeugdzorgwerker zijn vastgelegd.

Een evc-traject maakt duidelijk welke competenties de professional bezit en welke nog ontwikkeld moeten worden. Een na- of bijscholingsadvies kan het gevolg zijn. Daarna wordt op basis van het doorlopen evc-traject aan jeugdzorgwerkers een ‘branchecertificaat jeugdzorgwerker’ afgegeven. Dat is een bewijs dat de hulpverlener de vereiste competenties bezit voor jeugdzorgwerker op hbo-niveau. We accepteren dit branchecertificaat bij de herregistratie van jeugdzorgwerkers die een evc-eis hebben en bij registratie van jeugd- en gezinsprofessionals. Het is daarmee vergelijkbaar met het vereiste hbo-hsao-niveau. Het branchecertificaat jeugdzorgwerker zal voorlopig ook toegang geven tot registratie in de nieuwe kamer jeugd- en gezinsprofessionals, onder de volgende voorwaarden:

 • Professionals die werken onder de cao Jeugdzorg en die al zijn begonnen met de evc-procedure volgens de branchestandaard Jeugdzorgwerker hadden tot 31 december 2018 om dit traject af te ronden. Met het branchecertificaat Jeugdzorgwerker kunnen zij zich (her)registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd.
 • Professionals die werken onder de cao Jeugdzorg konden tot 1 oktober 2018 nog starten met hun evc branchestandaard Jeugdzorgwerker. Jeugdprofessionals werkzaam onder de cao Jeugdzorg, die al zijn gestart met de evc-procedure volgens de branchestandaard Jeugdzorgwerker, konden tot 31 december 2018 de benodigde documenten aanleveren bij de evc-aanbieder.
 • Professionals werkzaam in het jeugddomein onder andere cao’s dan de cao Jeugdzorg kunnen vanaf 1 oktober 2018 starten met de nieuwe evc-procedure op beroepscompetentieprofiel jeugd- en gezinsprofessionals.

Evc op opleidingsstandaard

Met een evc op opleidingsstandaard wil je jouw kennis en ervaring vastleggen in een (hbo-)diploma. Er wordt gekeken of je op basis van kennis en ervaring de competenties hebt die nodig zijn om het diploma te halen van een specifieke opleiding, in dit geval de hbo-opleiding Social Work met profiel Jeugd. Een ervaringscertificaat dat aangeeft dat alle competenties van dit opleidingsprofiel aangetoond zijn, geeft mogelijk recht op een diploma, mits de examencommissie van de hogeschool het ervaringscertificaat erkent. Alleen met een erkend hbo-bachelor diploma kan je je (her)registreren als jeugd- en gezinsprofessional.

Vrije ruimte, wat betekent dat?

Voor je herregistratie moet je een bepaald aantal punten halen voor deskundigheidsbevordering. Een deel daarvan moet je halen door opleiding te volgen en een deel door reflectie. De rest van je punten kan je invullen op een manier die je zelf kiest. Dit is de vrije ruimte. De grootte van de vrije ruimte verschilt per beroepsgroep. Voor jeugd- en gezinsprofessionals heet de vrije ruimte informeel leren. Voor (ortho)pedagogen en psychologen heet het Overige deskundigheidsbevordering. Psychologen en (ortho)pedagogen kunnen hun vrije ruimte ook vullen met geaccrediteerde scholing en/of supervisie.

Meer informatie en het precieze aantal punten in de vrije ruimte vind je bij de herregistratie-eisen per beroepsgroep:

Jeugdzorgwerkers
Pedagogen
Psychologen

De volgende downloads geven informatie over welke activiteiten je in de vrije ruimte kunt opvoeren:

Jeugdzorgwerkers
Jeugd- en gezinsprofessionals
Master-orthopedagogen
Master-psychologen
Master-pedagogen
Postmaster-orthopedagogen
Kinder- en jeugdpsychologen

Jeugdzorgwerkers geven een activiteit in de vrije ruimte bij ons op met dit formulier. Jeugd- en gezinsprofessionals kunnen het formulier voor een Informeel leren activiteit downloaden in Mijn SKJ. De digitaal ingevulde informatie staat dan al op het formulier.

Ik heb een overschot aan punten in het opleidingstraject. Kan ik deze verplaatsen naar de vrije ruimte?

Wanneer je als jeugdzorgwerker een overschot aan punten hebt in het opleidingstraject en je in de vrije ruimte punten tekort komt, dan kun je deze punten zelf overhevelen. Dat doe je door de training die is goedgekeurd in het opleidingstraject nogmaals te uploaden, maar dan in de vrije ruimte. Bij het controleren van het herregistratiedossier zullen wij de dubbeling verwijderen.

Let op: het is niet mogelijk om een introductie- of verdiepingstraining (of complete training) van de beroepsethiek te verplaatsen. Daarnaast kun je alleen complete trainingen verplaatsen. Daarnaast worden de trainingen in de vrije ruimte anders beoordeeld dan in het opleidingstraject; je krijgt in de vrije ruimte 5/6 van de punten die je in eerste instantie in het opleidingstraject had gekregen. Mocht je bijvoorbeeld een training waar je 18 punten voor hebt gekregen in het opleidingstraject willen verplaatsen, dan krijg je daar 15 punten voor in de vrije ruimte.

Moet ik als opleider mijn door NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J)/NVO geaccrediteerde scholing ook bij SKJ laten accrediteren?

Nee, dat hoeft niet. Jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals mogen door NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J)/NVO geaccrediteerde scholing opvoeren voor hun herregistratie. De scholing moet dan geaccrediteerd zijn voor herregistratie, én voor een van de registraties die te zien zijn in onderstaande afbeelding:

Een door NIP/NVO geaccrediteerd referaat, conferentie, symposium, congres wordt bij SKJ gezien als informeel leren activiteit.

Wat gebeurt er als ik niet kan voldoen aan de herregistratie-eisen?

Iedere geregistreerde professional krijgt vanaf een halfjaar voor het verlopen van de herregistratieperiode regelmatig berichten waar in wij aangeven dat de registratietermijn bijna verloopt. Heb je al voldoende punten ingediend, dan verschijnt er in Mijn SKJ een button in beeld waarmee je jouw herregistratie kunt indienen. Als wij bij het beoordelen zien dat er activiteiten ontbreken in je dossier, zullen wij je hierover een bericht sturen.

Wanneer je onverhoopt niet aan de herregistratie-eisen kunt voldoen, dan verzoeken wij je om ons dit tijdig te laten weten. Meer informatie over de herregistratievoorwaarden kun je lezen in het registratiereglement, hoofdstuk III artikel 11 t/m 15.

Heb je, ondanks alle herinneringen, op je herregistratiedatum nog steeds geen herregistratieaanvraag ingediend, dan ben je na de herregistratiedatum niet meer geregistreerd. In je dossier, en ook in dat van de werkgever, is dit zichtbaar als verlopen registratie.

Op het moment dat een registratie verlopen is, is een professional niet langer geregistreerd, niet langer zichtbaar in het openbaar register en valt niet langer onder het tuchtrecht. Daarom adviseren wij je om in deze situatie altijd contact op te nemen met de werkgever. Immers volgens het Kwaliteitskader Jeugd mag een werkgever sommige taken alleen laten uitvoeren door een geregistreerd professional.

Wat is het verschil tussen ‘goedgekeurd’ en ‘akkoord’ in Mijn herregistratie?

Activiteiten die zijn goedgekeurd, zijn handmatig door ons beoordeeld. ‘Akkoord’ betekent dat deze scholing automatisch is goedgekeurd. Dit zien wij als een voorlopige goedkeuring. Bij de beoordeling van je herregistratie wordt jouw dossier in zijn geheel gecontroleerd op de wijze en inhoud van indienen. Daarnaast wordt er ook gecontroleerd op dubbel ingevoerde activiteiten. Zo kan het incidenteel voorkomen dat de punten gecorrigeerd worden.

Kan ik tijdens de periode van vooraanmelding gevolgde bij- en nascholing opvoeren in het kader van mijn herregistratie?

Nee, dat kan niet. Het aantal uren deskundigheidsbevordering dat je tijdens jouw periode van herregistratie moet volgen (gemiddeld 12 per jaar, 60 uur over 5 jaar), moet tijdens je periode van herregistratie worden behaald.

Er is één uitzondering. Sommige professionals hebben voor hun herregistratie een aanvullende eis om een door het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) geaccrediteerde training professionele standaarden te volgen. Als je tijdens jouw periode van vooraanmelding (of al eerder) een door SKJ geaccrediteerde training professionele standaarden hebt gevolgd, dan hoef je een dergelijke training niet nogmaals te volgen. Je kan ten behoeve van jouw herregistratie het bewijsstuk (een certificaat) uploaden.

Mag ik als jeugdzorgwerker ook NIP/NVO geaccrediteerde scholing opvoeren?

Ja, dat mag. Je kan scholing die door NIP/NVO geaccrediteerd is, opvoeren in jouw Mijn SKJ na het kiezen van: Opleidingstraject – overige scholing.

Kan ik als opleider in Mijn SKJ punten toekennen aan deelnemers van scholing?

Voor scholingen die zijn geaccrediteerd door SKJ is het mogelijk om via ‘Mijn SKJ’ punten toe te kennen aan professionals die geregistreerd staan in de kamer Jeugdzorgwerkers of Jeugd- en gezinsprofessionals. Deze punten komen direct als goedgekeurde scholing in het dossier van de deelnemers. Je kan dit alleen doen als je op het aanvraagformulier ‘digitaal punten toekennen’ hebt aangevinkt.

 

Mijn herregistratie is nog niet goedgekeurd; mag de scholing die ik nu volg meetellen?

Als je hebt gekozen voor eerder herregistreren dan jouw herregistratiedatum, dan kan scholing die is afgerond ná het indienen van jouw herregistratieverzoek maar vóórdat jouw verzoek is ingewilligd, meetellen voor de nieuwe herregistratieperiode.

Tellen activiteiten afgerond vóór mijn registratiedatum mee?

Nee, alleen activiteiten die zijn afgerond ná jouw registratiedatum kunnen meetellen voor jouw herregistratie. De beroepsethiek is hierbij een uitzondering. Deze mag je vóór je registratiedatum gevolgd hebben, als de beroepsstandaarden voor jou een registratie-eis is.

Mag ik mentorschap invoeren bij vrije ruimte?

Dat mag, maar alleen het mentoren van een collega. Mentoren van een jeugdige kan niet worden ingevoerd bij vrije ruimte.

Moet ik alle intervisiesessies met dezelfde groep doen?

Nee, je kan aan verschillende groepen deelnemen. Wel moet je dan van iedere groepssamenstelling een aparte intervisieverklaring invoeren. Dit hoeft niet als er een keer iemand niet aanwezig kan zijn; het gaat echt om verschillende intervisiegroepen.

Moet ik de training beroepsethiek volgen?

Heb je een diploma zonder uitstroomprofiel jeugdzorgwerker en heb je de training beroepsethiek nog niet gevolgd, dan kom je nog niet in aanmerking voor herregistratie. Als je daar pas op het laatste moment achter komt, kan het voorkomen dat jouw registratie verloopt. Je dient dan contact op te nemen met zowel jouw werkgever als SKJ. Bij een verlopen registratie ben je niet geregistreerd.

Ik heb een branchecertificaat behaald; telt andere scholing dan ook mee voor mijn herregistratie?

Nee, als je een branchecertificaat hebt behaald, dan dien je daarnaast voor jouw herregistratie 50 punten voor reflectie in te voeren én een werkgeversverklaring. Dat is voldoende om te herregistreren. Andere scholing is nog niet nodig: die kan pas meetellen na de herregistratiedatum. Dit geldt ook voor de activiteiten in de vrije ruimte. Advies is dan ook: eerst herregistreren, dan pas starten met een nieuwe opleiding.

Mijn dossier lijkt niet compleet

Heeft SKJ jouw dossier overgenomen van BAMw, dan kan het voorkomen dat je niet alle eerder ingevoerde herregistratie-activiteiten in jouw dossier ziet staan. Geen paniek, er zijn geen punten kwijt! Mis je zaken in jouw dossier, mail dan naar webmaster. Wij zorgen ervoor dat dit opgelost wordt.

Wanneer worden mijn herregistratieactiviteiten beoordeeld?

Wij beoordelen de activiteiten in jouw dossier uiterlijk binnen drie maanden nadat je je herregistratie-aanvraag hebt ingediend. Het kan voorkomen dat de activiteiten eerder beoordeeld worden.

Lees ook: Belangrijk bericht over de beoordeling van je herregistratieaanvraag

Ik kan geen documenten uploaden

Lukt het niet om documenten te uploaden in jouw Mijn SKJ en werk je met Internet Explorer? Probeer het dan nogmaals met Google Chrome. Deze browser is gratis te downloaden. Je kan alleen pdf- en jpeg-bestanden uploaden.

Je kan ook gemakkelijk documenten uploaden via onze gratis app. Deze is te downloaden via de App Store of Google Play.

Ik ga met zwangerschapsverlof of ben langdurig ziek, wat nu?

Voor zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en/of ziekteverlof kan je verlenging van je herregistratieperiode aanvragen. Ook als je andere zwaarwegende redenen hebt waarom je je herregistratie niet tijdig af kunt ronden, kan je een verlengingsaanvraag doen. Klik hiervoor op de button Registratie verlengen in het linker menu in Mijn SKJ. De periode van herregistratie kan met maximaal 2 jaar worden verlengd.

Kan je niet (meer) inloggen, gebruik dan het formulier Aanvraagformulier verlenging herregistratieperiode en stuur dit naar uitstel@skjeugd.nl.

Wanneer begint en eindigt mijn nieuwe herregistratieperiode?

Je eerste herregistratiedatum ligt 5 jaar na je registratiedatum. Deze datum staat in Mijn SKJ en op de registerpas. Je dient uiterlijk op de herregistratiedatum te herregistreren, maar je kunt ook eerder je herregistratie aanvragen. Let op: je herregistreert dan vóór de eigenlijke herregistratiedatum, de nieuwe herregistratieperiode van 5 jaar gaat dan ook eerder in.