Over registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd

Op deze pagina vind je algemene informatie over registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd. We vertellen je onder andere over de kosten van registratie, je registerpas, de VOG, uitschrijven en opnieuw inschrijven (herintreden).

Kosten

Aan je registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd zijn kosten verbonden. Met jouw bijdrage bekostigen we de uitvoering van de registratie en de herregistratie en het tuchtrecht.

Tarief
Vanaf 1 januari 2022 is het tarief voor registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd € 70,00 (vrij van btw) per jaar. Je moet dit bedrag voorafgaand aan de behandeling van je eerste registratieaanvraag betalen, het liefst via iDEAL. Word je niet geregistreerd, bijvoorbeeld omdat je dossier niet wordt goedgekeurd, dan krijg je een creditnota waarbij SKJ een bedrag van € 30,00 aan administratiekosten inhoudt. Ben je geregistreerd, dan krijg je jaarlijks een factuur.

Als je gaat herintreden betaal je naast het geldende tarief ook € 50,00 administratiekosten.

Korting bij automatische incasso
Je kunt een automatische incassomachtiging afgeven en zo je factuur betalen. Maak je gebruik van deze mogelijkheid dan krijg je € 5,00 korting.

MACHTIGINGSFORMULIER AUTOMATISCHE INCASSO

Registerpas

Als je registratie bij het Kwaliteitsregister Jeugd is goedgekeurd krijg je een registerpas. De registerpas is 5 jaar geldig, gerekend vanaf de datum van (her)registratie. Op het pasje staat tot welke datum het geldig is. De registerpas geldt als bewijs van inschrijving in het Kwaliteitsregister Jeugd, zolang je voldoet aan de eisen voor (her)registratie.

Verzending registerpas
De registerpasjes worden eenmaal per maand verstuurd.

Registerpas verloren
Ben je je pasje kwijt, dan kun je voor € 5,00 een nieuw pasje bestellen. Klik hiervoor in Mijn SKJ op de button Mijn registerpas.

VOG

Bij je aanvraag voor registratie bij SKJ moet je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) meesturen. SKJ vraagt om een VOG omdat psychologen, orthopedagogen, jeugdzorgwerkers en jeugdhulpverleners omgaan met privacygevoelige informatie en zich bezighouden met de zorg voor minderjarigen.

VOG AANVRAGEN


Heb je al een VOG?
Als je een VOG hebt van minder dan 3 maanden oud kun je die gebruiken bij je registratieaanvraag. Als peildatum houden wij de eerste indiendatum van je registratieaanvraag aan. Heb je geen VOG of is je VOG ouder dan 3 maanden, dan moet je een nieuwe aanvragen. Ben je vooraangemeld en stap je over naar de kamer Jeugd- en gezinsprofessionals? Dan kun je je VOG meenemen als hij niet ouder is dan 5 jaar en 3 maanden.

Wat voor VOG heb ik nodig?

Onderstaande VOG’s kun je gebruiken voor je registratie bij SKJ:

 • een VOG waarvoor gescreend is op de nummers 12, 41, 43, 84, 85
 • een VOG met een van de volgende screeningsprofielen:
  • (buitengewoon) opsporingsambtenaar (25)
  • vakantiegezinnen en adoptie (40)
  • gezondheidszorg en welzijn van mens en dier (45)
  • onderwijs (60)
  • (gezins)voogd bij voogdijinstellingen, reclasseringswerker, raadsonderzoeker en maatschappelijk werker (75)

Onderstaande VOG’s zijn in sommige gevallen ook bruikbaar:

 • juridische dienstverlening (55)
 • beëdigd tolk/vertaler (80)

Voor deze VOG’s moet je kunnen aantonen dat de betreffende VOG je werk met de cliënt binnen het jeugddomein dekt. Doe je alleen werk op het gebied waar de VOG voor geldt? Dan is de VOG voldoende. Doe je daarnaast nog ander werk binnen het jeugddomein? Dan vragen we je om meer informatie en moet je ons laten weten wat voor werk je precies doet. Je werkgever kan dit dan met een verklaring onderbouwen.

Let op:

 • ben je geregistreerd, dan mag een VOG mag nooit ouder zijn dan 5 jaar en 3 maanden, gerekend vanaf de eerste indiendatum van je registratie. Als je bent ingelogd, kun je bij Mijn VOG’s controleren hoe lang je VOG nog geldig is. Verloopt deze binnenkort? Vraag dan direct een nieuwe aan.
 • SKJ accepteert geen buitenlandse VOG. Lees hier meer over het aanvragen van een VOG wanneer je in het buitenland woont.

Een VOG aanvragen

Een VOG aanvragen kan op 3 manieren:

 • via je werkgever
 • digitaal via skjeugd.mijnvogaanvraag.nl
  Klik op de link en doorloop de stappen. Je betaalt € 4,50 aan mijnvogaanvraag.nl voor het indienen van jouw aanvraag. Is je aanvraag ingediend, dan ontvang je een mail van Dienst Justis met een unieke code om jouw VOG-aanvraag af te ronden. Daarna betaal je € 33,85 aan Justis voor je VOG. In totaal betaal je dus € 38,35. Je ontvangt de VOG per post.
 • direct bij de gemeente: gebruik dan dit aanvraagformulier.
  Print het formulier uit, vul de gegevens op de eerste pagina in en dien het formulier in bij het stadhuis of stadsdeelkantoor van de gemeente waar je staat ingeschreven. De VOG kost € 41,35. Je betaalt dat bedrag als je het aanvraagformulier indient. Je ontvangt de VOG per post.

Sommige gemeenten accepteren het aanvraagformulier niet omdat er geen stempel van SKJ op staat. Screeningsautoriteit Justis zegt hierover dat een stempel gewenst is maar niet noodzakelijk, zolang het formulier ondertekend is door SKJ. Over het algemeen kunnen ook oudere aanvraagformulieren dan die op de website van Justis staat door de gemeente in behandeling worden genomen.

Meer informatie over de VOG vind je op de website van de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Buitenland
Werk je in Nederland, en woon je in het buitenland? Dan kun je je VOG niet bij de gemeente aanvragen en geldt een andere procedure. Kijk hiervoor op de website van Dienst Justis.

Uitschrijven uit het register

Wil je je registratie bij het Kwaliteitsregister Jeugd beëindigen? Zorg er dan voor dat je opzegging uiterlijk een maand voor de start van je nieuwe registratiejaar binnen is. Zeg je te laat op, dan loopt je registratie nog een jaar door.

Beëindigen registratie
Je registratie wordt automatisch met een jaar verlengd, tenzij je tijdig hebt opgezegd. Je registratie kan uitsluitend door jou schriftelijk worden opgezegd, tot uiterlijk een maand voor het begin van je nieuwe registratiejaar. Dit kan per post of per e-mail naar de administratie. Bij te late opzegging geldt de betalingsplicht tot en met het nieuwe registratiejaar.
Je krijgt per e-mail een schriftelijke bevestiging van je opzegging. Als je binnen 3 weken geen bevestiging hebt ontvangen, dan hebben we je opzegging misschien niet ontvangen. Neem in dat geval contact op met ons, bij voorkeur per e-mail naar de administratie.

Weet je het zeker?
Voordat je je registratie opzegt, moet je je realiseren dat je – mocht je je weer willen registreren – moet kunnen aantonen dat je je vak hebt bijgehouden. Zie Herintreden.

Doorhaling
Je registratie kan ook beëindigd worden als je de tuchtrechtmaatregel ‘Doorhaling’ opgelegd krijgt door het College van Toezicht of Beroep.

Schorsing
Ben je (voorwaardelijk) geschorst? Dan loopt je registratie gewoon door. Je verplichtingen blijven tijdens de schorsing onverkort in stand. Ook als je een berisping of een waarschuwing hebt gekregen, loopt je registratie door.

Verlopen registratie
Als je herregistratiedatum is bereikt en je voldoet niet aan de herregistratie-eisen, is je registratie verlopen. Je bent niet meer zichtbaar in het openbaar register, en je valt niet onder het tuchtrecht. Ook kun je geen werkzaamheden meer uitvoeren waarvoor een geregistreerd professional ingezet moet worden. Wil je je registratie beëindigen, stuur dan een opzeggingsmail naar de administratie, anders loopt de betalingsverplichting door.

Is je herregistratiedatum verlopen en je hebt wel op tijd een herregistratieverzoek ingediend, dan blijf je gewoon geregistreerd tot je verzoek is beoordeeld.

Herintreden

Ben je eerder geregistreerd geweest als jeugdzorgwerker, jeugd- en gezinsprofessional of gedragswetenschapper en wil je je opnieuw registreren? Dan kun je een verzoek tot herintreden doen . Om te kunnen herintreden moet je voldoen aan een aantal voorwaarden.

Herregistratie-eisen
In de periode voorafgaand aan je verzoek tot herintreden moet je aantonen dat je hebt voldaan aan de herregistratie-eisen voor je eerdere registratie. Dat wil zeggen dat je scholing en reflectie moet hebben gevolgd. Hoeveel punten dat moeten zijn is voor iedere professional anders. Dat is afhankelijk van de periode dat je geregistreerd bent geweest. Het zijn echter nooit meer punten dan je voor de totale herregistratieperiode kunt halen. Heb je voldoende activiteiten ontplooid, dan kun je je opnieuw registreren.

Onvoldoende punten
Komt je niet volledig aan het aantal benodigde punten? En heb je wel voldoende relevante en recente werkervaring? Dan kan voor jou een individueel herintredersprogramma worden opgesteld. De ontbrekende punten mogen in de nieuwe registratieperiode worden behaald. Dit zijn wel extra punten, dus die moeten worden behaald bovenop de geldende herregistratie-eisen voor jouw kamer.

Heb je geen relevante of recente werkervaring, dan kan het herintredersprogramma bestaan uit aanvullende scholing, vergelijkbaar met het maatwerktraject aanvullende scholing dat bij een hogeschool kan worden gevolgd (alleen voor jeugd- en gezinsprofessionals). De aanvullende scholing moet voorafgaand aan je nieuwe registratie gevolgd worden.

Nieuwe registratie
Bij herintreden betaal je naast het geldende tarief (nu € 70,00) ook € 50,00 administratiekosten. Je nieuwe registratie gaat in op de dag dat deze wordt goedgekeurd.

Via de button Herintreden in Mijn SKJ kun je een verzoek tot herintreden indienen. Meer informatie vind je in het registratiereglement. Kun je niet inloggen of ben je je wachtwoord vergeten, stuur dan een e-mail naar info@skjeugd.nl.

Registratiereglement

In het registratiereglement vind je de te volgen procedure om geregistreerd te zijn in een van de kamers van het Kwaliteitsregister Jeugd. In de bijlagen van het reglement zijn de specifieke eisen tot registratie en herregistratie beschreven.

Door inschrijving in het kwaliteitsregister val je onder het tuchtrecht van SKJ. Het doel hiervan is dat je, als geregistreerde jeugdprofessional, kunt worden beoordeeld op je professionele handelen en hiervan kunt leren. De hele beroepsgroep kan zo leren en zichzelf verbeteren. De kwaliteit van de dienstverlening verbetert hierdoor.

Je kunt het algemene registratiereglement hier bekijken.

De specifieke eisen voor registratie per kamer staan in de volgende bijlagen bij het registratiereglement:

Commissies registraties en heroverweging

De commissie registraties adviseert het bestuur over aanvragen tot inschrijving of herregistratie in het register. Een van de betrokken organisaties kan deel uitmaken van deze commissie. Bij de commissie heroverweging kun je bezwaar maken tegen een besluit omtrent je aanvraag tot (her)registratie.

Commissie registraties
Voldoe je aan de registratie-eisen dan wordt je aanvraag tot registratie ingewilligd. Je krijgt een bevestiging van je registratie en een registerpas. Voldoe je niet aan de registratie-eisen dan wordt je aanvraag niet ingewilligd. De commissie registraties laat je dat schriftelijk en gemotiveerd weten. De betaalde registratiekosten krijg je dan terug, met aftrek van gemaakte administratiekosten. De  commissie registraties beoordeelt ook je verzoek tot herregistratie.

Commissie heroverweging
Binnen 6 weken na ontvangst van de beslissing om je registratie niet goed te keuren, kun je een verzoek tot heroverweging indienen. Ook als je verzoek tot herregistratie of accreditatie is afgewezen kun je dit verzoek indienen. De commissie heroverweging onderzoekt of je verzoek terecht is. Lees meer over de commissie heroverweging.

FAQ

Wat is de titel van mijn registratie?

Het Kwaliteitsregister Jeugd bestaat uit 3 kamers, waarin in totaal 7 verschillende registraties mogelijk zijn. De titels van deze registraties zijn als merk geregistreerd. De titels zijn:

 • Jeugd- en gezinsprofessional SKJ
 • Jeugdzorgwerker SKJ
 • Master-psycholoog SKJ
 • Master-orthopedagoog SKJ
 • Master-pedagoog SKJ
 • Kinder- en jeugdpsycholoog SKJ
 • Postmaster-orthopedagoog SKJ
Is een geregistreerde professional verplicht cliënten er (spontaan) op te wijzen dat hij/zij geregistreerd is?

Hoewel iedereen zelf het register kan raadplegen, moet een geregistreerd professional over zijn registratie transparant zijn. Dat betekent niet per se dat een professional bij de start van de professionele relatie spontaan aan de cliënt moet vertellen dat hij/zij is geregistreerd. Als het wordt gevraagd dient de professional naar waarheid te antwoorden. In ieder geval moet de professional geen belemmering opwerpen voor zijn cliënten om te kunnen achterhalen of het zo is; dit is namelijk in strijd met de professionele standaard.

Bij de registratieaanvraag gaat de professional ermee akkoord dat zijn/haar achternaam en registratienummer in het openbare deel van het register van het Kwaliteitsregister Jeugd wordt opgenomen (artikel 2 van het registratiereglement).

Mag ik het logo van SKJ gebruiken?

Als opleider of geregistreerde professional kun je het SKJ-logo gebruiken. Zie hier meer informatie over het logo.

Hoe oud mag mijn VOG zijn?
 • Wil je je voor het eerst registreren? Dan mag je VOG op het moment dat je je registratieaanvraag indient niet ouder zijn dan 3 maanden.
 • Ben je vooraangemeld en wil je je registreren in de nieuwe kamer Jeugd- en gezinsprofessionals, dan mag je je VOG meenemen zolang deze op het moment dat je je registratieaanvraag indient niet ouder is dan 5 jaar en 3 maanden.
 • Ben je vooraangemeld en wil je je registreren in de kamer Psychologen of Pedagogen, dan geldt het volgende: je kunt je VOG meenemen, als deze op het moment van vooraanmelden niet ouder was dan 3 maanden, en voldeed aan de voorwaarden (zie VOG).
 • Ben je al geregistreerd? Dan mag je VOG niet ouder zijn dan 5 jaar en 3 maanden, gerekend vanaf de eerste indiendatum van je registratieaanvraag.
Waarom moet ik een VOG hebben?

Met een VOG (Verklaring omtrent het gedrag) laat je zien dat jouw gedrag uit het verleden geen belemmering vormt voor het uitvoeren van je functie in de jeugdhulp of jeugdbescherming. Iedereen die zich in het Kwaliteitsregister Jeugd wil registreren, moet daarom een VOG overleggen.

Meer informatie over de VOG.

Ben ik lid van SKJ?

Nee, van SKJ kan je geen lid worden. Bij SKJ regel je de beroepsregistratie. Dat is heel belangrijk, want in de Jeugdwet is opgenomen dat werkgevers in principe moeten werken met professionals die geregistreerd staan in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) of het BIG-register.

Registratie bij SKJ is iets anders dan lidmaatschap van een beroepsvereniging
SKJ – Stichting Kwaliteitsregister Jeugd –  is een door de ministers van VWS en V&J erkende privaatrechtelijke stichting die de uitvoering en toetsing doet van beroepsregistratie en tuchtrecht in het jeugddomein.
NIP, NVO en BPSW zijn beroepsverenigingen waarvan professionals lid zijn. Vrijwillig. Deze beroepsverenigingen zijn heel actief. Zij borgen de beroepsidentiteit en geven het beroep een stem. De beroepsvereniging stelt bijvoorbeeld de beroepscode vast en actualiseert die. Een beroepsvereniging draagt het beroep. Ze biedt een plek waar vakgenoten elkaar kunnen ontmoeten. Ze vertegenwoordigt de beroepsgroep in overleggen met de overheden en andere veldpartijen. Ze zorgt dat de opleiding aansluit bij de praktijk. Ze stelt vakinhoudelijke richtlijnen vast en zorgt dat er voldoende bij- en nascholing is.

Meer weten over de beroepsverenigingen? Bekijk de websites van NIP, NVO en BPSW.

Ik heb een probleem met zorgverzekeraar over contractering

De Jeugdwet stelt beroepsregistratie als eis voor het leveren van verantwoorde zorg aan kinderen en jongeren tot 18 jaar, en verwijst daarbij naar 2 registers: het BIG-register en het Kwaliteitsregister Jeugd. Het Kwaliteitsregister Jeugd wordt beheerd door SKJ, is opgericht door de beroepsverenigingen NIP, NVO en BPSW (voorheen NVMW), en erkend door de ministers van VWS en V&J.

Het Kwaliteitsregister Jeugd is een relatief nieuw register en is daarom nog niet altijd bekend bij aanbieders en financiers van zorg. Veel kinder- en jeugdpsychologen en orthopedagogen werken met jongeren op de grens van 18 jaar of volwassenen met een verstandelijke beperking. Deze hulp valt onder de Zorgverzekeringswet; daarom hebben ook kinder- en jeugdpsychologen en orthopedagogen te maken met zorgverzekeraars.

Deze hebben in hun contractvoorwaarden – naast de BIG-registratie – vaak wel de NIP/NVO-registraties Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP of Orthopedagoog-Generalist NVO opgenomen, maar zijn (nog) niet voldoende bekend met de SKJ-registratie.

Het is van belang dat zorgverzekeraars geïnformeerd zijn over het bestaan van de SKJ-registratie en het feit dat deze (op postmasterniveau) gelijkwaardig is aan de verenigingsregistraties; de registratie-eisen komen overeen. NIP en NVO hebben de zorgverzekeraars hierover onlangs aangeschreven. Mocht je toch aanlopen tegen problemen in de contractering op basis van jouw SKJ-registratie, meld dit dan bij NIP of NVO.

Wie betaalt de registratiekosten?

Over de kosten die samenhangen met (her)registratie maken werkgevers afspraken met (de vertegenwoordigers van) hun werknemers. In de jeugdzorgsector en waar sprake is van BIG-registratie bestaan dergelijke afspraken al. Deze afspraken verschillen per sector en kunnen ook per werkgever verschillen.

Wat is EC?

De studiebelasting wordt sinds 2002 uitgedrukt in het internationale European Credits (EC), waardoor de waardetoekenning van internationaal verworven vakken vergelijkbaar wordt. Een studiejaar (1680 studie-uren) komt overeen met 60 European Credits.

Mag ik van kamer wisselen?

Het is mogelijk om over te stappen van de ene kamer naar de andere. In Mijn SKJ vind je rechts onderaan de button ‘wisselen van kamer’. Ben je bijvoorbeeld als jeugdzorgwerker geregistreerd maar wil je een registratie master-orthopedagoog, omdat je inmiddels aan de registratie-eisen voor deze kamer voldoet, dan kan je via deze button verzoeken om een kamerwissel.
Voordat je op deze knop drukt, dien je wel eerst goed te kijken of je aan de registratie-eisen voor de gewenste kamer voldoet. Als jouw verzoek tot kamer wisselen is goedgekeurd, dan kun je een nieuwe aanvraag doen. Jouw diploma’s en de VOG blijven bewaard: die hoef je niet opnieuw in te voeren.
Heb je een nieuwe registratie-aanvraag gedaan en deze is goedgekeurd, dan wordt de vorige registratie niet meer getoond. Ook de daarbij behorende reeds ingevoerde herregistratie-activiteiten worden niet meer getoond, tenzij ze zijn meegegaan naar de nieuwe registratie.
Voor jeugd- en gezinsprofessionals die overstappen naar de kamer pedagogen of psychologen gaat de registratieperiode behorende bij de nieuwe registratie in op de dag dat deze wordt goedgekeurd. Voor alle andere overstappers geldt dat de oorspronkelijke registratiedatum blijft gelden.

Let op:

 • Heb je een registratie-aanvraag lopen die nog niet is goedgekeurd? Als je dan een verzoek tot kamer wisselen doet, wordt jouw oorspronkelijke aanvraag verwijderd.
Waar kan ik mijn registratiedatum vinden?

Jouw registratiedatum kan je vinden in de mail die je ontvangen hebt op de dag dat jouw registratie werd goedgekeurd. De einddatum van jouw registratieperiode vind je in Mijn SKJ en op jouw registerpasje. Binnenkort wordt de datum van eerste registratie ook op het pasje afgedrukt.

Wat zijn de voordelen van lidmaatschap van een beroepsvereniging?

Een beroepsvereniging verbindt professionals en met elkaar ontwikkelen zij de professionele standaarden, zoals de beroepscode en vakinhoudelijke richtlijnen en kwaliteitsstandaarden, die het fundament vormen voor hun beroep. Zij staan met elkaar voor hun professionele opdracht, volgen ontwikkelingen, signaleren en bieden antwoorden op deze ontwikkelingen. Ook ontwikkelen de beroepsvereniging(en) de eisen (vanzelfsprekend met draagvlak van belanghebbende partijen) waar professionals die zich willen registreren aan moeten voldoen. Verder organiseren beroepsverenigingen o.a. bij- en nascholingsactiviteiten, en organiseren zij congressen en symposia. Binnen de beroepsvereniging kunnen professionals bovendien actief bijdragen aan het (door)ontwikkelen van professionele standaarden en beroepsgenoten ontmoeten. Lidmaatschap van een beroepsvereniging is geen voorwaarde om je te kunnen registreren in het Kwaliteitsregister Jeugd.

Meer weten over lidmaatschap van een beroepsvereniging?

Ik kan geen documenten uploaden

Lukt het niet om documenten te uploaden in jouw Mijn SKJ en werk je met Internet Explorer? Probeer het dan nogmaals met Google Chrome. Deze browser is gratis te downloaden. Je kan alleen pdf- en jpeg-bestanden uploaden.

Je kan ook gemakkelijk documenten uploaden via onze gratis app. Deze is te downloaden via de App Store of Google Play.

Welke gegevens over professionals mag SKJ aan derden geven?

Het Kwaliteitsregister Jeugd zal nooit andere gegevens aan derden doorgeven dan die al in het openbare register in te zien zijn. Het gaat hier om:

 • Naam en voorletters
 • Vestigingsplaats werkgever
 • Geslacht
 • Registratienummer
 • Inschrijfdatum
 • Beroep
 • Eventuele tuchtmaatregel en tijdvak waarvoor de maatregel is opgelegd

Tijdens het aanmaken van jouw account kan je aangeven of je wil dat ook jouw adres en telefoonnummer zichtbaar zijn in het openbare register. Heb je dit aangevinkt en wil je het ongedaan maken? Dit kan je doen in jouw profiel in Mijn SKJ.

Mijn adres staat in het register en dat wil ik niet meer

Tijdens het aanmaken van jouw account kan je aangeven of jouw adres en telefoonnummer getoond mogen worden in het openbare register. Heb je dit aangevinkt en wil je het ongedaan maken? Je kan dit wijzigen in Mijn SKJ.

Kan ik werken als ik mijn pasje nog niet heb?

Als je wel geregistreerd bent, maar je hebt jouw pasje nog niet ontvangen, dan kan je gewoon werken. Ben je geregistreerd, dan ben je vindbaar in ons register; dit geldt als bewijs.

Ik weet niet meer welk e-mailadres ik gebruikt heb

Als je niet meer weet met welk e-mailadres je kunt inloggen, neem dan contact op met SKJ via info@skjeugd.nl. Wij zoeken dan met je registratienummer of achternaam in het systeem op met welk e-mailadres je geregistreerd bent.

Ik ga met zwangerschapsverlof of ben langdurig ziek, wat nu?

Voor zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en/of ziekteverlof kan je verlenging van je herregistratieperiode aanvragen. Ook als je andere zwaarwegende redenen hebt waarom je je herregistratie niet tijdig af kunt ronden, kan je een verlengingsaanvraag doen. Klik hiervoor op de button Registratie verlengen in het linker menu in Mijn SKJ. De periode van herregistratie kan met maximaal 2 jaar worden verlengd.

Kan je niet (meer) inloggen, gebruik dan het formulier Aanvraagformulier verlenging herregistratieperiode en stuur dit naar uitstel@skjeugd.nl.