Psychologen/pedagogen

De accreditatie van scholing die psychologen en pedagogen volgen in het kader van hun (her)registratie wordt door NIP/NVO uitgevoerd, en door SKJ overgenomen. Zie voor het accreditatiereglement de websites van NIP of NVO. Het geaccrediteerde scholingsaanbod voor psychologen en pedagogen vind je in de NIP/NVO scholingsagenda. Ook kun je in de scholingsagenda van SKJ kijken. Omdat hier ook scholing voor jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals in staat, kun je het beste eerst filteren op ‘psychologen’ of ‘pedagogen’.

Let op: psychologen en (ortho)pedagogen kunnen voor hun herregistratie geen SKJ-geaccrediteerde scholing opvoeren!