Bemiddeling bij klacht

Wie niet tevreden is over het professioneel handelen van een jeugdprofessional die geregistreerd is bij SKJ, kan een klacht indienen. Er volgt dan behandeling van de tuchtklacht door het tuchtcollege en een uitspraak. In bepaalde gevallen is het mogelijk om via bemiddeling (mediation) tot een oplossing te komen. Bij SKJ is daar zeker aandacht voor. Soms ligt er aan een klacht immers een slechte communicatie of misverstand ten grondslag en lost een gesprek aan tafel de problemen op.

Registratienummer is niet geheim

Zaaknummer 15.001BEM

Onlangs heeft een eerste bemiddelingszaak plaatsgevonden. De klacht betrof het feit dat een van de betrokken jeugdwerkers – op verzoek van de klager – tijdens een crisisinterventie haar registratienummer niet wilde afgeven.

De beklaagde beriep zich daarbij op de rechten en plichten die zouden voortkomen uit het reglement van haar beroepsvereniging. SKJ – waar de klacht uiteindelijk terechtkwam – heeft bemiddeling voorgesteld. Partijen hebben daar beiden mee ingestemd.

Tijdens de bijeenkomst heeft de klager uiteengezet wat de weigering voor hem en zijn dochter m.b.t. de gang van zaken rond zijn (klein)zoon heeft betekend. In het kort kwam het erop neer dat de voortgang rond de hulp door het niet geven van het registratienummer gestagneerd is. De beklaagde vertelde dat zij niet op de hoogte was van het feit dat zij haar registratienummer wel degelijk moest afgeven. ‘Het voelde een beetje als het geven van mijn pincode’, lichtte ze toe. Vanwege die twijfel besloot ze daarom de zaak kort te sluiten met haar leidinggevende. Deze gaf aanvankelijk het advies het registratienummer niet te geven. Pas later bleek in een gesprek met het regiohoofd dat wel degelijk op dit verzoek moet worden ingegaan: juist vanwege de transparantie rond het jeugdwerk.

Inmiddels is de beklaagde ermee bekend dat informatie over dit soort zaken te vinden is op de website van SKJ. Ze heeft een e-learning module gevolgd en ook de overige leden van haar team op de hoogte gesteld van het feit dat een registratienummer wel degelijk op vraag dient te worden afgegeven.

Het standpunt van SKJ is tijdens het gesprek ook toegelicht. ‘Eén van de kenmerken van een ‘goede professional’ is de bereidheid om verantwoording af te leggen.’ En zowel de klager als de beklaagde konden zich daarin vinden.