Tijdelijke werkwijze

Gelet op de ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19 is de werkwijze van het College van Toezicht en het College van Beroep tijdelijk aangepast. Deze aangepaste werkwijze is vastgelegd in een tijdelijke regeling, Deze regeling is herzien op 3 december 2021.

Zie hier de tijdelijke regeling die gebruikt werd vóór 3 december.

UPDATE 21-2-2022: De tijdelijke regeling is tot nader order opgeschort als gevolg van de ontwikkelingen rondom de pandemie.

Tuchtreglement

Op 27 september 2021 heeft het bestuur van SKJ de laatste versie van het Tuchtreglement vastgesteld en goedgekeurd. Let op: Tuchtreglement versie 1.5 geldt voor procedures waarbij de klacht is ingediend op 1 oktober 2021of later, daarvoor geldt Tuchtreglement versie 1.4.

Lees hier het Mediationreglement
Lees hier het Tuchtreglement, versie 1.5
Lees hier het Tuchtreglement, versie 1.4
Lees hier het Tuchtreglement, versie 1.3
Lees hier het Tuchtreglement, versie 1.2
Lees hier het oude Tuchtreglement, versie 1.1

Wrakingsprotocol

Wraking is een procedure die bedoeld is om de objectiviteit van de leden van een van de tuchtcolleges te beoordelen. Wanneer partijen twijfelen aan de objectiviteit van een van de collegeleden kan er een wrakingsverzoek worden ingediend.

Op 23 november 2020 heeft het bestuur van SKJ de laatste versie van het wrakingsprotocol vastgesteld en goedgekeurd. Let op: wrakingsprotocol versie 1.3 geldt voor procedures waarbij het wrakingsverzoek is ingediend op 23 november 2020 of later. Vóór deze datum geldt het wrakingsprotocol versie 1.2.

Lees hier het nieuwe wrakingsprotocol, versie 1.3
Lees hier het wrakingsprotocol, versie 1.2
Lees hier het wrakingsprotocol, versie 1.1

Huisregels voor bezoekers

Voor bezoekers van een hoorzitting zijn regels opgesteld.

Lees hier de huisregels voor bezoekers.