Werkgevers

Organisaties voor jeugdhulp en jeugdbescherming moeten verplicht werken volgens de norm van verantwoorde werktoedeling. SKJ ondersteunt werkgevers in het jeugddomein door jeugdprofessionals te registreren.

Dat maakt het voor werkgevers makkelijker om te voldoen aan de eisen die opdrachtgevers stellen aan professionele uitvoering van de Jeugdwet. We leggen hier uit hoe deze registratie werkt.

Vraagbaak voor werkgevers

Het praktijkprogramma/inwerkprogramma
Veel gestelde vragen over registratie

Register raadplegen?

In het openbare register vind je de namen van alle jeugdprofessionals die voldoen aan de kwaliteitseisen voor hun vakgebied.

Zoek in het register